Ανδανία

Αναβλύζει στους πρόποδες των Αρκαδικών Ορέων στην περιοχή όπου ο Παυσανίας τοποθετεί την πρώτη πρωτεύουσα των Μεσσηνίων « ΑΝΔΑΝΙΑ». Σε αυτή του την περιήγηση αναφέρεται και σε ονομαστή Πηγή της περιοχής. 'Εχει καθαρά υπόγεια προέλευση που δηλώνεται από την σταθερή του σύσταση καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου, η οποία και διασφαλίζεται αναλλοίωτη από του τρόπο υδροληψίας. Πληροί όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαικήυομοθεσϊα για τον ορισμό ενός «φυσικού μεταλλικού νερού» ή «νερού πηγής».
Υδροληψία Η υδροληψία έχει γίνει μετά από μελέτες και έρευνα των υπογείων στρωμάτων με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που καθορίζουν την ασφάλεια της και την ποιοτική σταθερότητα της. Ευρίσκεται δίπλα στο εργοστάσιο, είναι αρτεσιανό (αναβλύζει στην επιφάνεια από υπόγειο βάθος 82μ.) Η καθαρή της υπόγεια προέλευση διασφαλίζεται αφού έχουν απομονωθεί όλα τα επιφανειακά ύδατα με διαφραγματική σωλήνωση. Προστατεύεται δε, με όλα τα σύγχρονα μέσα. Μεταφέρεται αυτούσιο στο εργοστάσιο από τον υπόγειο υδροφορέα μέχρι την πλήρωση της φιάλης με σύστημα ανοξείδωτων σωληνώσεων και μηχανημάτων.

contact1

Έδρα

Διαβολίτσι Μεσσηνίας

ΤΚ: 24008

Τηλ: 27240 27520

Φαξ: 27240 27521

e-mail: ergofact@otenet.gr

 

Πιστοποιημένοι από

 

tuv 9001sm

 mvlogo Created by My View Solutions