Υπηρεσίες

Προϊόντα Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Εξοπλισμός Φωτοβολταϊκών Πάρκων
Μελετητικές Υπηρεσίες Σχεδιασμός Έργων ΑΠΕ
Αδειοδότηση Έργων ΑΠΕ
Μελέτη Διασύνδεσης Σταθμών ΑΠΕ με το Δίκτυο
Ενεργειακές Μελέτες
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Έρευνα και Ανάπτυξη
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες   Μελέτες Σκοπιμότητας
Τεχνοοικονομικές Μελέτες
Αντιπροσώπευση Πελατών
Κατασκευή Κατασκευή Έργων ΑΠΕ 'με το κλειδί στο χέρι'
Υπηρεσίες Επίβλεψης  Επίβλεψη Κατασκευής Έργων ΑΠΕ
Αξιολόγηση/Εκτίμηση Έργων ΑΠΕ
Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Πρόβλεψη Παραγωγής Σταθμών ΑΠΕ
Σχεδιασμός Λογισμικού Ελέγχου Σταθμών ΑΠΕ
Βελτισοποίηση Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ

Έδρα

Διαβολίτσι Μεσσηνίας

ΤΚ: 24008

Τηλ: 27240 27520

Φαξ: 27240 27521

e-mail: ergofact@otenet.gr

 

Υποκατάστημα

Άσπρα Χώματα Λουτράκι

ΤΚ: 20300

Τηλ: 27440 69155

Φαξ: 27440 69156

e-mail: info@ergopack.gr

 

Πιστοποιημένοι από

 

tuv 9001sm